Raken de drainagebuizen niet verstopt met voer?

Nee, verstoppingen komen nauwelijks voor. De drainagebuizen zitten tussen de sleufsilowanden en het landbouwplastic, dus het kuilvoer kan niet in de buizen komen.